Danh ngôn thời Xuân Thu

BÙI-HÀNH-KIỆM

Kẻ sĩ cần nhất khí độ phải cho to, kiến thức phải cho rộng.
CHIẾN-QUỐC SÁCH

Không biết mà nói là ngu, biết mà không nói là hiểm.
CHU-HI

Cách trị nhà cốt ở hoà thuận, cách mưu sinh cốt ở siêng năng.
CỔ NGỮ

Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp thương kẻ khốn cùng.
CÔNG-NGHI

Không lấy bậy của ai là giầu; Không bị nhục với ai là sáng
ĐÀM-TỬ

Kẻ xa xỉ thì giầu mà vẫn không đủ, người kiệm ước thì nghèo mà tiêu vẫn có thừa.

DỊCH KINH

Người hay ít nói, người nông nỗi nhiều lời.
GIA NGỮ

Chớ nói nhiều, nói nhiều lỗi nhiều.
Quân tử nói bằng việc làm, tiểu nhân nói bằng ngọn lưỡi.
HÁN THƯ

Muốn cho người không nghe chẳng gì bằng đừng nói, muốn cho người không biết chẳng gì bằng đừng làm.
HẬU HÁN THƯ

Nền không chắc mà tường không cao thì sự bại hoại nằm sẵn ở đó.
HỨA HÀNH

Tâm không bình an, khí không hoà nhã thì lời nói hay lầm lỗi
KHỔNG TỬ

Dở nhất trong cái đạo xử thế là không thấy cái lỗi của mình.
Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi.
Không oán trời, không trách người là quân tử.
Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.
Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.
Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở
KINH-VIÊN TIỂU-NGỮ

Kẻ có tính hay nghi ngờ đừng chớ cùng họ lo toan việc lớn.
LÃ KHÔN

Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi.
Việc làm nên trước mọi người, câu nói nên sau mọi người.
LÃ-TƯ-PHÚC

Có học vấn mà không có đạo đức là người ác, có đạo đức mà không có học vấn là người quê.
LÃO TỬ

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.
Biết người là trí, biết mình là sáng
Không có lỗi nào to bằng ham muốn; Không có tai hoạ nào to bằng không biết đủ.
Lo thắng người thì loạn; Lo thắng mình thì bình.
Lời thành thật thì không đẹp; Lời đẹp thì không thành thật.
LỄ KÝ

Sa chân thì chết đuối, sảy miệng thì chết oan.
LUẬN HÀNH

Người quân tử chẳng sợ cọp mà chỉ sợ miệng kẻ gièm pha.
LUẬN NGỮ

Người quyền thế chỉ biết hùng dũng mà không biết nghĩa thì làm loạn
Người thường dân chỉ biết hùng dũng mà không biết nghiã thì trộm cướp.
LỤC TÀI-TỬ

Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người.
LỤC-THẾ-NGHI

Làm việc vô ích để cầu phúc không bằng làm việc có ích để cứu người.
LÝ-TIÊU-VIỄN

Xử những việc khó xử càng nên khoan dung ; Xử với người khó xử càng nên trung hậu ; Xử thời buổi khó khăn càng nên tự nhiên như vô tâm.
MẠNH TỬ

Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.
Kẻ sĩ mà còn quyến luyến sự yên vui thuận tiện cho xác thịt thì tâm lụy chí hèn không đáng được gọi là kẻ sĩ.
Nghiã nhân là ngọn đuốc soi đường cho thiên hạ.
Ngu thì người ta khinh, khôn thì người ta ghét; Khôn mà làm như ngu mới thật là khôn.
Người ta chẳng chịu làm điều dở về sau mới có thể làm được điều hay.
Đọc sách mà không chịu tinh tường suy nghĩ là vùi dập đi cái công phu của người xưa

12. Trang Giấy Trắng Của Ðời Mình

Làm sao viết chữ người

*

Chỉ do một thứ đất sinh ra, chỉ được một thứ mưa thấm nhuận, song thảo mộc cây cối có vô số sai thù khác biệt.

*

Có tướng chúng sinh nghĩa là có quan niệm, cái nhìn về chúng sinh.

*

Mỗi ngày là một trang giấy trắng của đời mình. Mỗi người mỗi việc đều là mỗi dòng chữ sinh động viết trên giấy.

*

Giữa trời đất vũ trụ, không một thứ gì chẳng là đối tượng để ta học hỏi; cũng không có thứ gì chẳng là Phật pháp. Cũng không thứ gì chẳng phải là chuyện khiến ta tu tâm. Chỉ cần ta chịu dụng tâm suy nghĩ, dụng tâm tu hành, dụng tâm làm việc thì chuyện gì cũng thành.

*

Một khi đã sinh ra đời, mình chẳng thể tách rời hoàn cảnh xung quanh được. Tu hành chẳng thể tách rời nhân quần, trốn đời. Giải thoát chân chính chỉ tìm được trong vòng nhân duyên chằng chịt. Rằng: từ trong phiền não ta mới đắc được giải thoát.

*

Hân thưởng (appreciation) người khác tức là trang nghiêm chính mình.

*

Ai ai cũng có bản tánh thành Phật. Nếu khám phá ra bản hữu tự tánh bạn sẽ có quan niệm bình đẳng về chúng sinh. Lúc ấy bạn hết phân biệt chấp trước: đây là của tôi, kia là của anh.

*

Muốn sống bình an, trước hết tâm phải bình an. Muốn lòng an ổn, trước hết phải thấu suốt chân lý (nhân quả). Hiểu lý, tâm an rồi, đâu đâu cũng sẽ bình an.

*

Thông đạt một chân lý, bạn sẽ thông vạn chân lý. Một khi biết rõ con đường (đáp án) ở đâu, mình phải làm gì, bạn mới tự chủ được. Sợ nhất là chẳng biết mình là ai, rồi sinh ra bàng hoàng, sợ hãi, khổ não.

*

Thân thể tàn tật chưa phải khổ. Tánh tình tàn tật mới khổ. Đa số tai ương họa hoạn trên đời không do chân tay người ta làm ra. Chúng do kẻ tâm linh tàn tật tạo thành.

*

Đối với đời người, đạo lý giống như con đường dài. Không rành rõi bản đồ thì dễ đi trật đường. Bởi vậy đời này mình cần học rành rẽ bản đồ (con đường) sắp đi.

*

Muốn giáo hóa chư hữu tình, trước hết mình cần tự đoan chính, đàng hoàng. Chúng sinh vốn cang cường, ương ngạnh; tâm thái của họ trăm ngàn sai khác khó lường. Bạn chỉ có một cách cảm hóa họ: Dùng lòng thành và thái độ công chính. Thành và chính có thể dạy dỗ điều phục vô lượng chúng sinh ngang ngược.

*

Trong việc làm người, hãy cố làm tròn ba điều không ỷ lại sau đây:

1/ không ỷ lại quyền lực;
2/ không ỷ lại địa vị;
3/ không ỷ lại tiền bạc.

*

Trong việc làm người, mình phải thành thật, đừng nên chỉ nghĩ tới thành công. Làm người thành thật thì trong lòng lúc nào cũng sung sướng.

*

Thời gian: phải tranh thủ từng giây. Con đường: phải chắc thật dấn bước. Làm thế, mình sẽ chẳng có gì hổ thẹn với đời.

*

Đừng nên sinh oán ghét thế thái nhân tình đủ thứ bạc bẽo, cũng đừng ích kỷ truy cầu tự lợi, cũng chớ oán trách tại sao có người lòng tốt mà chẳng gặp quả báo tốt, rằng sao có đủ chuyện bất công… Khi gặp những việc ấy, nên biết chúng là cơ hội tốt để mình phát tâm ra tay làm tốt.
*

Việc khó làm mà làm được, chuyện khó bỏ mà xả bỏ được, cảnh khó ở mà ở được: đó là cách để bạn thăng hoa nhân cách của mình.

*

Phật đặt ra giáo pháp trên đời là cốt dạy chúng sinh trở về bản tánh chân như, làm người chân chính. Do vậy mới nói: nhân cách tròn vẹn thì Phật cách mới viên mãn. Nhân cách chẳng ra gì, sao thành Phật được.

*

Thế gian đầy khổ. Làm người cũng khổ. Song le, làm người là con đường duy nhất để thành thánh, thành Phật.

*

Quan hệ giữa người với người là bài văn khó viết nhất. Nếu chuyện gì mình cũng vô ngã, vô chấp (không có ý niệm về mình, không chấp trước gì hết) thì mới dễ đi trọn (con đường Phật).

*

Miệng nói lời tốt, ý nghĩ điều lành, thân làm việc thiện.

*

Thiếu văn hóa, người ta giống như kẻ sống nơi sa mạc lửa bỏng. Có học thức, có văn hóa, mới có sự tươi mát của đồng xanh, cây cỏ.

*

Đại hỉ nghĩa là lúc nào lòng cũng vui vẻ. Vui vẻ thì chẳng đố kỵ, kiêu căng, ngạo mạn, sân hận, độc hại.

*

Không nên để bóng đen u ám (âm độc) giăng bủa trong lòng. Hãy phóng ánh sáng, tỏa hơi ấm thì đời mình mới có ý nghĩa.

*

Bao la thay ánh sáng mặt trời, vĩ đại thay ân đức cha mẹ, rộng rãi thay tâm lượng người quân tử, to lớn thay lòng ích kỷ của kẻ tiểu nhân. (Dịch từ chữ Tiểu nhân khí: Khí có nhiều nghĩa: là lòng nóng giận, tánh ích kỷ, tánh chật hẹp, nhỏ nhen).

*

Cười là cách biểu đạt tình cảm; nhăn mày cũng là cách biểu đạt cảm tình. La hét là cách phát âm; nói năng cũng là cách phát âm. Nhưng cười thì đẹp đẽ hơn nhăn mặt nhéo mày. Nói năng thì tự nhiên tốt tẻ hơn la hét chưởi bới.

*

Đổi góc độ nhìn đời thì thế giới rộng rãi bao la vô ngần. Đổi lập trường khi đối đãi, xử sự thì chẳng ai, chẳng việc gì không đem lại bình an nhẹ nhàng.

*

Lúc bình thường chẳng sinh chuyện gì, bạn đối với người ta tốt lắm: đó chưa phải là công phu đâu. Khi gặp nghịch cảnh, sinh sự rắc rối, mà bạn vẫn tốt với người: đó mới chính là công phu.

*

Cho dù dạo chơi trong nhân thế, mình cũng cần đoan chính đàng hoàng; chớ bê bối buông lung. Hãy cẩn thận, đừng khoác lác.

*

Nói về tự do, mỗi người ai cũng nên tuân theo quan niệm đạo đức. Xã hội cần có luật pháp. Thiếu luật lệ, xã hội thành ra man dã. Man dã thì ngang ngược hoành hành. Lúc ấy, ai mạnh bạo, dám to tiếng, đầy dục vọng, có uy quyền, thì kẻ ấy tha hồ phóng túng. Khi tâm chẳng còn gì kềm chế thì sự tự do chạy mất, khó còn.

*

Đạo đức là ngọn đèn sáng chiếu rọi phẩm cách một người. Đạo đức không phải là roi vọt dùng để hành hạ, làm nhục, làm khổ người ta.

http://www.khongtu.com/forum/showthread.php?t=63

Advertisements

Danh ngôn cuộc sống

1>Hạnh phúc là những giọt nước hoa mà hễ cho người khác thì thế nào ta cũng được hưởng vài giọt cho chính mình.
2>Hạnh phúc của nhân loại gồm nhiều yếu tố đến nỗi không bao giờ có đủ.
3>Ma thuật của ngôn ngữ là điều lợi hại nhất trong mọi sự quyến rũ.
4>Có một thứ hoa hồng không gai đó là tình bạn.
Có một thứ hoa hồng nhiều gai nhất đó là ái tình.
5>Thành đạt không do nhười ngoài giúp mà do chính lòng tự tin.
6>Anh tự hào anh cứng hơn tảng đá. Tốt lắm, nhưng anh coi chừng rêu sẽ phủ lên người anh.
7>Thế giới là một vở kịch, phải biết thủ vai của mình.
8>Nếu trán ta bắt đầu có những nếp nhăn thì đừng để trái tim ta có nếp nhăn nào cả. Vì tinh thần không thể già nua.
9>Chúng ta tạo ra điều may rủi và chúng ta lại gọi nó là số mệnh.

.Hạnh phúc trước tiên là sống thiện.
.Hạnh phúc là gì? là được yêu khi trẻ ,toại chí lúc trung niên ,khoẻ mạnh khi về già và có tiền ở mọi lứa tuổi.

Phải có nhẫn nại công việc mới thành công.
THƯ KINH.

Nhân đức vặt, khí khái xằng thường làm hư việc lớn.
LUẬN NGỮ.

Roi tuy dài, không đánh tới bụng ngựa.
Quyền thế tuy mạnh nhưng không trị được nhân.
TẢ TRUYỆN.

Lấp nước không lấp từ nguồn tự nhiên nước cứ chảy, chặt cây không chặt tận gốc tất cây lại nảy mầm.
SỬ TÔ.

Người quân tử chăm lo việc lớn, nghĩ đến việc xa, kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ đến việc gần không làm đến việc to.
TẢ TRUYỆN.

Người “Trí” hay lo.
Người “Nghĩa” hay làm.
Người “Nhân” hay trì hoãn.
CỐC LƯƠNG.

Việc đáng làm thẳng tay mà không thẳng tay thì thường bị hại.
HÁN THƯ.

Gỡ chỉ rối không nên nóng nảy.
CUNG TOẠI TRUYỆN.

Cứng quá thì gẫy, mềm quá thì hư.
TUẤN BẤT NGHI.

Nước đã đổ đi sau hốt lại không được.
Việc đã hỏng sau hối hận không được.
MÃ VŨ.

Không quý một khối vàng, mà quý một giờ đã qua.
HOÀI NAM TỬ.

Khí kiêng nhất là hung hăng.
Tâm kiêng nhất là hẹp hòi
Tài kiêng nhất là bộc lộ.
LÃ KHÔN.

Người có tính đa nghi thì đừng nên làm việc lớn.
KINH VIÊN TIỂU NGỮ.

Người khôn không đánh nhau với số mạng mà đánh nhau với lẽ phải.
TRẦN KẾ NHO.

Người mà tính khí bất thường thì không làm nên việc gì cả.
TĂNG QUỐC PHIÊN.

Xưa nay người thường mà bại hoại vì lười.
Người quân tử bại hoại vì kiêu căng.


TĂNG QUỐC PHIÊN.

Có của mà không kín đáo là gợi cho người lấy trộm.
Có nhan sắc mà hay vuốt ve là gợi cho người trêu ghẹo.


KINH DỊCH.

Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai thì làm chuyện gì cũng tốt.
THƯ KINH.

Chớ nên lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết phân biệt người ta mà thôi.
LUẬN NGỮ.

Không biết lo xa ắt phải buồn gần.
LUẬN NGỮ.

Người quân tử hợp quần mà không phe đảng.
LUẬN NGỮ.

Tôi tin cậy người đã giúp tôi vượt qua những nỗi sầu muộn, những ngày đen tối hơn là những người chung vui với tôi những ngày huy hoàng, thịnh vượng.

ULYSSES.S.GRANT.

Trong bạn tôi, tôi thấy một nửa của bản thân tôi.
Isabel Norton.
Có những người bỏ lỡ cơ hội chứ không phải là không có cơ hội.
[move]LA Beasrmelle.
Bắt đầu biết hối hận là bắt đầu biết cuộc sống mới.
George Eliot.

Chẳng trách ai mà trách mình là cách cần thiết để tu thân. Hãy tha thứ cho người là phương pháp để nuôi độ lượng.
Lã Khôn.

Làm điều thành thật, thì bụng yên ổn và mỗi ngày một hay, làm điều gian dối, thì bụng băn khoăn và mỗi ngày một giở.
Thư Kinh.

Trong cuộc sống, chúng ta …

Hãy xây dựng và khuyến khích lẫn nhau;
chứ đừng xâu xé và làm nản lòng người khác.

Hãy san bằng những chặn đường chông gai;
chứ đừng tạo thêm những rắc rối mới.

Hãy soi rọi những miền đất chưa được khám phá;
chứ đừng để những nỗi lo sợ vô cớ
làm lu mờ sự rạng rỡ của chúng ta.

Hãy thương yêu nâng đỡ mọi người;
chứ đừng chà đạp và chỉ trích người khác.

Hãy là người mang những thông điệp hoà bình,
những tín hiệu vui tươi;
chứ đừng là điềm gỡ của sự ảm đạm và huỷ diệt.

Hãy tận hưởng, thưởng thức, và phản ảnh;
chứ đừng bỏ qua, quên khuấy, phớt lờ hay chối từ.

Hãy cố gắng học hỏi không ngừng,
chứ đừng lười biếng mê mang như người say rượu.

Hãy can đảm làm những công việc vĩ đại;
chứ đừng hễ chút là sợ hãi.

Hãy bày tỏ, đứng dậy, vươn lên và nói ra;
chứ đừng co rúm, thụt lùi, để mặc cho sự im lặng
thâu trọn quyền phát biểu của mình.

Hãy tập làm một người chăm nom
những tài nguyên của trái đất; chứ đừng là
kẻ phá hoại di sản của những thế hệ mai sau.

Hãy bước qua những thứ tha mà hướng tới trước;
chứ đừng ngắc ngoải trong cay đắng và thù hận.

Hãy cứ lập dị, khác người và tuyệt vời
theo những bản tính vốn có;
chứ đừng ngoan ngoãn xuôi theo số đông
để cuốn theo những vòng xoay của cuộc đời.

Hãy vươn lên, mở rộng đôi cánh để bay cao;
chứ đừng để cho sự hoài nghi
và thiếu lòng tin giữ chúng ta lại.

Hãy sáng tạo, vui cười và yêu đời;
chứ đừng thất vọng, than van,
và sống một cách vô nghĩa…

Trong cuộc sống, chúng ta …
Hãy thêm chứ đừng bớt; hãy nhân chứ đừng chia.
Hãy yêu thương, đùm bọc, và tôn trọng lẫn nhau!

Tác giả Brian Cavanaugh – Phú Anh chuyển Ngữ

http://www.khkt.net/chu-de/3528/Danh-ngon-cuoc-song/

Danh ngôn bàn về thái độ sống

« ngày: 16-08-2008, 03:36 PM »

Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ
Pautopxki

Một nửa sức khỏe của con người là trong tâm lý
S. Aleksievist

Có niềm tin mà không hành động, niềm tin đó có thành khẩn hay không?
A.Maurois

Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
B.Franklin

Nếu bạn muốn đi qua cuộc đời không phiền toái thì chẳng nên bỏ đá vào túi mà đeo
V. Shemtchisnikov.

Lòng tin không phải là khởi đầu mà là kết quả của mọi nhận thức
W. Goethe.

Thế giới là 10%do mình làm ra và 90% do mình nhìn nhận
A. Berlin.

Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có .
Chúa Jésus

Tôi thường hối tiếc vì mình đã mở mồm chứ không bao giờ…vì mình đã im lặng
Philippe de Commynes

Đừng bao giờ đóng sầm cửa lại; có thể bạn muốn quay trở lại vào đấy
Khuyết danh

Nếu “điều đó không thể làm được” đã làm nản lòng các nhà lãnh đạo thế giới thì hẳn chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ đồ đá
Khuyết danh

Bạn sẽ không bao giờ trở thành nhà tư tưởng nếu bạn không biết cười
Khuyết danh

Hãy can đảm mà sống bởi vì ai cũng phải chết một lần
Khuyết danh

Khiêm tốn thật sự không có nghĩa là không biết đến những giá trị của mình mà chính là biết nhận những chân giá trị ấy
J.C.Hare

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều

Karl Marx

Đừng bao giờ khiêm tốn với kẻ kiêu căng, cũng đừng bao giờ kiêu căng với người khiêm tốn
Jeffecson

Khi bạn cảm thấy quá già không làm được một việc gì đó – hãy làm ngay việc đó
Khuyết danh

Tôi còn những lời hứa phải giữ, những dặm đường phải đi trước khi ngủ
Khuyết danh

Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người  ngại núi e sông
Nguyễn Thái Học

Không có gì hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm
Jean Ronstard

Tất cả mọi người đều ao ước có được nhiều hiểu biết, điều kiện đầu tiên là phải biết nhìn dời với cặp mắt của đứa trẻ thơ, cái gì cũng mới lạ và làm cho ta ngạc nhiên cả
Aristot

Sáng nào cũng vậy, khi tôi thức giấc tôi đều tin chắc sắp có sự việc thích thú xảy ra và không bao giờ tôi bị thất vọng
Elsa Maxwell

Biết bao kẻ đọc sách và học hỏi, không phải để tìm ra chân lý mà là để gia tăng những gì mình đã biết
Julien Green

Người quân tử lúc chưa được thì vui với ý muốn, lúc được rồi thì vui với kết quả, cho nên lúc nào cũng vui
Khuyết danh

Kẻ tiểu nhân lúc chưa được thì lo không được, lúc được rồi thì lại sợ mất nên lúc nào cũng lo sợ
Khổng Tử

Những kẻ trí tuệ tầm thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ
La Rochefoucould

Nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng thì hãy sửa mình đi. Nếu họ nói bậy thì bạn hãy cười thôi
Epictete

Ai không biết nghe, tất không biết nói chuyện
Giarardin

Phải biết mở cửa lòng mình trước mới hy vọng mở được lòng người khác
Pasquier Quesnel

Cái nhìn vui vẻ biến một bữa ăn thành một bữa tiệc
Herbert

Bao giờ cũng nên có nhiều trí tuệ hơn lòng tự ái
Epiquya

Luôn nghĩ rằng tất cả những việc ta thích làm đều không có vẻ nặng nhọc
Jeffecson

Sở thích mạnh nhất của nhân loại là muốn được người khác cho mình là người quan trọng
John Deway

Im lặng và khiêm tốn là đặc tính rất quý trong cuộc đàm thoại
Monteigne

Bạn nghi ngờ ai tùy bạn, nhưng đừng nghi ngờ bản thân mình
Plutarch

Điều oái oăm là, nếu bạn không muốn liều mất cái gì thì bạn còn mất nhiều hơn
Erica Jong

Không một người nào đã từng cười hết mình và cười xả láng lại đồng thời là người xấu xa.
Thomas Carlyle

Đừng tự hạ giá bạn. Tất cả những gì bạn có đã làm nên nhân cách của bạn
Janis Joplin

Không có điều gì trên đời khiến chúng ta phải sợ. Chỉ có những điều chúng ta cần phải hiểu

Marie Curie

Cố chấp và bảo thủ là bằng chứng chắc chắn nhất của sự ngu si.
J.b. Bactông

Bạn có thể thất vọng nếu bạn tin quá nhiều nhưng bạn có thể sống trong sự giày vò nếu bạn tin không đủ

Alexander Smith

Người nào đó không dám làm gì hết, đừng hy vọng gì cả
Schillet

Biết xấu hổ trước mọi người là một cảm xúc tốt. Nhưng tốt hơn hết là biết xấu hổ trước chính bản thân mình
Lep-tônxtôi

Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo
Ngạn ngữ Anh

Người nghiêm túc không bao giờ lấy chiếc lá nhỏ để che đậy sự thật trần trụi
G.L.Boan

Chỉ có những thằng ngốc và người chết là chẳng bao giờ thay đổi ý kiến
S.Saplin

Hay nóng giận nản lòng là triệu chứng của một tâm hồn yếu đuối
Điđơrô

Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại
Bôuvi

Cái bệnh nặng nhất của đời sống, ấy là sự buồn nản
A.Devigni

Sưu tầm
petalia.org

http://www.baihocthanhcong.com/forum/danh-ngon/danh-ngon-ban-ve-thai-do-song/

“Ranh ngôn” về đối nhân xử thế

“Ranh ngôn” về đối nhân xử thế

Anh thiếu úy sẽ không còn là một chỉ huy tốt nếu không còn biết nể anh thượng sĩ.

– Thiện chí lắm khi gây nên những đau khổ thật to lớn.

– Không biết không phải ngu; không muốn biết mới là ngu.

– Thà kết thúc khủng khiếp hơn là sự khủng khiếp không bao giờ kết thúc.

– Nếu không có ai đố kỵ với ta thì có lẽ ta đang là kẻ thất bại.

– Tầm cỡ con người được xác định bởi tầm cỡ những vấn đề mà anh ta dửng dưng.

– Lúc nào cũng có những kẻ coi thành công của người khác còn khó chịu hơn sự bất tài của chính mình.

– Cấp phó phải là người làm những việc mà cấp trưởng không thích làm.
truyện cười

http://www.vitinhcu.com/raovat/tin-tuc-viet-nam/710/143856/9/tuoi-tre/rao-vat_-_-Ranh-ngon—-ve-doi-nhan-xu-the.raovat.rao_vat

NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

NhỮng CÂu NÓi Hay VỀ ĐỐi NhÂn XỬ ThẾ !!


_Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.

– Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.

– Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

– Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

– Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.

– Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

– Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.

– Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.

– Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

– Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

– Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

– Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng.

– Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

– Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá…

http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=261087