Đối nhân xử thế của ngừơi xưa …

Áp dụng kiểu đối nhân xử thế của ngừơi xưa …


1.Mua ngựa chết
Chiêu Vương nước Yên muốn cầu hiền, liền hỏi viên trọng thần Quách Ngỗi. Ngỗi nói: “Xưa có Vi vương đưa ngàn vàng cho người nhà sai đi mua ngựa hay. Đến nơi thì ngựa đã chết. Người nhà liền mua bộ xương ngựa về .Vương nổi giận. Người nhà thưa rằng : “Ngựa chết mà còn mua đến năm trăm lạng vàng huống hồ ngựa sống,.Rồi đây ngừơi ta sẽ đem ngựa hay đến bán cho mình thôi…”
Quả nhiên đúng vậy.

Lời bình : Làm ăn thời kinh tế thị trường cũng vậy. Một số sim đẹp có thể được mua với giá trên trời và không tưởng (700.000.000-800.000.000) trong các chương trình do nhà đài VTV tổ chức nhằm kiếm tiền, í lộn nhằm quyên góp cho quĩ người ngèo. Và các đại gia bự con đã có cơ hội để khoe của, í lộn để thể hiện tình thương mến thương với dân ngèo. Và thế là “Hữu xạ tự nhiên hương ..”

2.Hối lộ kiểu cũ

Thời Chiến Quốc, Tô Đại sang thuyết khách ở Tề, không gặp vua ngay, mà đến ra mắt Thuần Vu Khôn là đại phu của Tề, bảo “Xưa có người bán con tuấn mã, không đem ra chợ mà đến gặp lái ngựa nói: “ngày mai, khi tôi dắt ngựa ra chợ, mời tiên sư quá bộ ra đó, nhìn qua một chút”. Hôm sau, người lái buôn tới ngắm đầu, nhìn vó, vỗ mông, đi quanh con ngựa và quả nhiên phiên chợ ấy, con ngựa bán được giá. Nay tôi muốn ra mắt vua Tề, nếu túc hạ vì tôi, làm thầy tướng ngựa như người lái nọ, thì xin dâng túc hạ một đôi ngọc bích và mười cân vàng”

Lời bình :Ba ngàn năm trước mà cũng đút lót dữ quá ! Có điều hơi lộ liễu. Thời kinh tế thị trường ở ta khéo hơn nhiều ..

3.Mã đáo thành công

Vua Đường hỏi Tiết Nhơn Quí: “ Bao giờ thì ta đốt pháo hoa ăn mừng?”. Tiết Nhơn Quí tâu: “Khi nào thấy ngựa về ải, thì biết thành công”

Lời bình : Thì cũng như sếp thấy mình ngồi trong chiếc Mẹc-ci-đì đời mới trở về thì biết ngay là trúng mánh đậm. Bởi vì khi ra đi mình chỉ đi tắc xi tính giờ từng kilômét.

4.Ngựa quen đường cũ

Thời Xuân Thu, Tề Hoàn Công đánh dẹp Cô Trúc trở về bị lạc lối. Quản Trọng lúc ấy là danh tướng của Tề, liền nói “Thả một con ngựa già đi trước, cho quân lính theo sau”. Quả nhiên tìm được đường về kinh thành.

Lời bình : Nếu đó là một chú ngựa gì nuôi ở khám Chí Hoà thì chớ có đi theo nó nhe !

Hữu Tâm Vi Thiện, Tuy Tâm Bất Thưởng
Vô Tâm Vi Ác, Ác Bất Phạt

http://www.vovinamus.com/forum/showthread.php?t=761

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: